ที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

เลขที่ 420 หมู่ 4 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ 045-429626 มือถือ 081-9765577

Facebook Fanpage : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน