สรุปค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการ Central  Supply  Delivery 
ชื่อร.พ.ส.ต. ปี2553 ปี2554 ปี2555  จำนวนครั้งหัตถการ  ปี2556  จำนวนครั้งหัตถการ 
ดงยาง 8,095 13,319 16,276                       2,208           11,042                        1,646
ยางน้อย 5,225 11,160 17,497                       4,466           10,128                        3,343
แขม 9,280 34,263 46,701                       6,925           19,132                        3,892
หัวดอน 5,470 9,751 24,762                       3,292           16,579                        2,865
ชีทวน 12,050 30,459 31,916                       6,343           15,839                        6,355
ท่าไห 24,570 49,435 58,401                     35,118           34,511                        6,028
หนองโน 4,970 8,158 10,747                       4,540             9,088                        1,528
โนนใหญ่ 2835 4,181 8,877                          619             5,201                        1,146
จานเขื่อง 5,415 12,378 18,977                       1,330             9,313                        2,678
กุดกะเสียน 6,035 13,454 16,131                       4,207             9,291                        3,908
นาคำใหญ่ 9,675 28,882 39,306                       3,772           12,766                        1,952
บุตร 4,710 14,599 15,022                       1,823             9,343                           727
แดงหม้อ 3,815 10,026 16,027                       1,314             7,086                        2,070
ธาตุน้อย 12,515 34,631 40,091                       1,575           17,557                        3,080
ธาตกลาง 8,525 24,645 32,531                       5,972           16,079                        2,729
สร้างถ่อ 4,655 10,003 35,172                       1,545           20,370                        3,242
กุดตากล้า 3,990 12,712 17,106                          659           12,926                           791
ศรีบัว 3,005 4,775 8,522                          621           11,458                        1,259
หัวทุ่ง 5,400 16,248 30,292                       1,983           12,324                        1,885
ส้มป่อย 4,680 16,995 17,106                       1,491           14,532                        1,436
โพนทอง 5,535 17,170 25,552                       5,768           18,547                        2,266
บ้านไทย 5,580 26,061 27,226                       7,876           11,642                        2,772
ไผ่ 4,000 14,603 24,462                       1,988           11,037                        2,997
ยางขี้นก 7,170 16,245 17,977                       3,735             8,995                        2,626
ผักแว่น 7,080 15,943 20,686                       3,601           12,239                        3,208
โนนรัง 8,615 12,194 22,172                       2,888           10,231                        2,067
ศรีสุข 10,930 34,537 39,696                     11,120           14,374                        4,831
หนองเหล่า 9,035 27,680 32,416                       4,929             9,785                        3,783
กลางใหญ่ 6,400 28,852 38,756                       1,957           17,917                        5,499
รวม 209,260 553,359 750,403                   133,665         389,331                      82,609
กอก                       8,253                        4,620
606,178